Hervormde Gemeente Tholen te Tholen


Anbi


ANBI Beschikking
Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

Onze Anbi-gegevens
Hervormde Gemeente Tholen, RSIN nummer: 0025.72.680
Diaconie van de Hervormde Gemeente Tholen, RSIN nummer: 8241.03.178

Contactgegevens
Onze contactgegevens vindt u hier.


Organisatie Doelstelling
De doelstelling en ons beleid vindt u in ons beleidsplan.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 8 ouderlingen, 6 diakenen en 5 kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De gegevens van de predikant, voorzitter van de kerkenraad en scriba vindt u hier.

Beloningsbeleid
De kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werkzaamheden pro-deo; predikanten zijn geen werknemer. Eventuele werknemers worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk, te vinden op de landelijke website. Vrijwilligers die het werk overnemen van voorheen betaalde krachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Verslag activiteiten
Op onze website vindt u overzichten van onze activiteiten.


Financiele verantwoording

Verantwoording
In de staat van baten en lasten vindt u de financiele verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie.

Klik hier voor de rekening van Kerkrentmeesters 2018.
Klik hier voor de rekening van de Diaconie 2018.
Klik hier voor de rekening van Kerkrentmeesters 2017.
Klik hier voor de rekening van de Diaconie 2017.

Klik hier voor het archief van de documenten.


Begrotingen

Op deze pagina vindt u de begrotingen. Klik hier voor de documenten.


Klik hier voor meer informatie over de Hervormde Gemeente Tholen.